Tiêu hủy trên 1,3 tấn hàng hóa vi phạm tác động xấu đến sức khỏe

Tiêu hủy trên 1,3 tấn hàng hóa vi phạm. Ảnh: QLTT
Tiêu hủy trên 1,3 tấn hàng hóa vi phạm. Ảnh: QLTT
Tiêu hủy trên 1,3 tấn hàng hóa vi phạm. Ảnh: QLTT
Lên top