Tiêu hủy số lượng "khủng" hàng hóa vi phạm

Hàng hóa vi phạm được tiêu hủy. Ảnh: Vũ Long
Hàng hóa vi phạm được tiêu hủy. Ảnh: Vũ Long
Hàng hóa vi phạm được tiêu hủy. Ảnh: Vũ Long
Lên top