Tiêu hủy lô hàng cấm, giả với tổng trị giá gần 2 tỉ đồng

Lô hàng bị tiêu hủy có giá trị gần 2 tỷ đồng. Ảnh: Đ.V
Lô hàng bị tiêu hủy có giá trị gần 2 tỷ đồng. Ảnh: Đ.V
Lô hàng bị tiêu hủy có giá trị gần 2 tỷ đồng. Ảnh: Đ.V
Lên top