Tiêu hủy hơn 2.300 sản phẩm thời trang “nhái” Dior, Hermes, Louis Vuitton