Tiêu hủy gần 300.000 khẩu trang y tế và 87.690 bao thuốc lá nhập lậu

Khẩu trang y tế kém chất lượng và thuốc lá nhập lậu bị tiêu hủy. Ảnh: QLTT
Khẩu trang y tế kém chất lượng và thuốc lá nhập lậu bị tiêu hủy. Ảnh: QLTT
Khẩu trang y tế kém chất lượng và thuốc lá nhập lậu bị tiêu hủy. Ảnh: QLTT
Lên top