Tiêu hủy đợt đầu tiên 121.620 gói thuốc lá nhập lậu trong 1,5 năm

Thuốc lá nhập lậu được đóng gói theo quy định trước khi bàn giao đến địa chỉ tiêu hủy. Ảnh: Hồng Chức
Thuốc lá nhập lậu được đóng gói theo quy định trước khi bàn giao đến địa chỉ tiêu hủy. Ảnh: Hồng Chức
Thuốc lá nhập lậu được đóng gói theo quy định trước khi bàn giao đến địa chỉ tiêu hủy. Ảnh: Hồng Chức
Lên top