Tiêu hủy 4.000 con lợn do dịch tả lợn Châu Phi, thịt lợn khó giảm giá

Nguồn cung giảm sút khiến nỗ lực giảm lợn hơi về mức 60.000 đồng/kg rất khó khăn. Ảnh: Duy Linh
Nguồn cung giảm sút khiến nỗ lực giảm lợn hơi về mức 60.000 đồng/kg rất khó khăn. Ảnh: Duy Linh
Nguồn cung giảm sút khiến nỗ lực giảm lợn hơi về mức 60.000 đồng/kg rất khó khăn. Ảnh: Duy Linh
Lên top