Tiêu hủy 12.000 con giống gia cầm nhập lậu

Lên top