Tiêu dùng khởi sắc, doanh nghiệp tích tụ thêm nội lực vượt dịch COVID-19

Các doanh nghiệp cần nhiều chính sách hỗ trợ để vượt qua dịch COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Các doanh nghiệp cần nhiều chính sách hỗ trợ để vượt qua dịch COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Các doanh nghiệp cần nhiều chính sách hỗ trợ để vượt qua dịch COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lên top