Tiêu chí nào để đưa hàng hóa vào diện thuế tiêu thụ đặc biệt?

Việc đưa hàng hàng hóa vào diện thuế TTĐB đều phải có tiêu chí và căn cứ xác định theo quy định của Luật thuế TTĐB.
Việc đưa hàng hàng hóa vào diện thuế TTĐB đều phải có tiêu chí và căn cứ xác định theo quy định của Luật thuế TTĐB.
Việc đưa hàng hàng hóa vào diện thuế TTĐB đều phải có tiêu chí và căn cứ xác định theo quy định của Luật thuế TTĐB.
Lên top