Tiết kiệm năng lượng vì lợi ích của chính doanh nghiệp

60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ký Thỏa thuận thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải năm 2019 và các năm tiếp theo ngay tại Hội thảo.
60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ký Thỏa thuận thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải năm 2019 và các năm tiếp theo ngay tại Hội thảo.
60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ký Thỏa thuận thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải năm 2019 và các năm tiếp theo ngay tại Hội thảo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top