TP Hồ Chí Minh

Tiết kiệm gần 640 tỉ đồng tiền điện