Tiếp tục xử lý việc tăng vốn cho Vietcombank và Vietinbank

Việc tăng vốn điều lệ cho VietinBank và Vietcombank sẽ thực hiện thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phần. Ảnh: N.H
Việc tăng vốn điều lệ cho VietinBank và Vietcombank sẽ thực hiện thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phần. Ảnh: N.H
Việc tăng vốn điều lệ cho VietinBank và Vietcombank sẽ thực hiện thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phần. Ảnh: N.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top