Tiếp tục xóa bỏ “quyền anh, quyền tôi”, cắt giảm thủ tục hành chính

CIEM cho rằng, thủ tục hành chính cần tiếp tục được cải cách. Ảnh: Vũ Long
CIEM cho rằng, thủ tục hành chính cần tiếp tục được cải cách. Ảnh: Vũ Long
CIEM cho rằng, thủ tục hành chính cần tiếp tục được cải cách. Ảnh: Vũ Long
Lên top