Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiếp tục “trải thảm đỏ” cho doanh nghiệp Việt