Tiếp tục tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp tư nhân sản xuất, kinh doanh

Các doanh nghiệp kiến nghị xây dựng quy trình mẫu cho mô hình “hợp tác công - tư” trong việc tìm kiếm, đàm phán, mua và tổ chức tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Các doanh nghiệp kiến nghị xây dựng quy trình mẫu cho mô hình “hợp tác công - tư” trong việc tìm kiếm, đàm phán, mua và tổ chức tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Các doanh nghiệp kiến nghị xây dựng quy trình mẫu cho mô hình “hợp tác công - tư” trong việc tìm kiếm, đàm phán, mua và tổ chức tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lên top