Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về kinh tế tư nhân:

Tiếp tục tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch

Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, các doanh nghiệp tư nhân đã có nhiều khởi sắc. Ảnh: Đ.T
Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, các doanh nghiệp tư nhân đã có nhiều khởi sắc. Ảnh: Đ.T
Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, các doanh nghiệp tư nhân đã có nhiều khởi sắc. Ảnh: Đ.T
Lên top