Tiếp tục miễn phí chuyển tiền ủng hộ mua vaccine COVID-19

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng miễn phí chuyển tiền tới các tài khoản của Quỹ vaccine phòng COVID-19 theo thông báo của Bộ Tài chính. Ảnh: MOH
Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng miễn phí chuyển tiền tới các tài khoản của Quỹ vaccine phòng COVID-19 theo thông báo của Bộ Tài chính. Ảnh: MOH
Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng miễn phí chuyển tiền tới các tài khoản của Quỹ vaccine phòng COVID-19 theo thông báo của Bộ Tài chính. Ảnh: MOH
Lên top