Tiếp tục kéo dài giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Phiên họp 51 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH
Phiên họp 51 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH
Phiên họp 51 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH
Lên top