ĐHĐCĐ VIB 2020:

Tiếp tục hành trình một Ngân hàng Bán lẻ có quy mô và chất lượng

Lên top