Tiếp tục giảm tiền điện đợt 2: EVN nói gì?

Lên top