Tiếp tục "cởi trói” để kinh tế tư nhân phát triển, là cột trụ kinh tế

Năm 2021, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Ảnh: Vũ Long
Năm 2021, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Ảnh: Vũ Long
Năm 2021, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Ảnh: Vũ Long
Lên top