Tiếp sức để doanh nghiệp vượt khó khăn qua mùa dịch COVID-19

Du khách thăm một điểm du lịch sông nước tại Hội An (Quảng Nam). Ảnh: Th.H
Du khách thăm một điểm du lịch sông nước tại Hội An (Quảng Nam). Ảnh: Th.H
Du khách thăm một điểm du lịch sông nước tại Hội An (Quảng Nam). Ảnh: Th.H
Lên top