Tiếp sức cho doanh nghiệp đang phục hồi, bứt phá "tăng tốc" sản xuất

Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất để kịp các đơn hàng xuất khẩu cuối năm. Ảnh: TL
Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất để kịp các đơn hàng xuất khẩu cuối năm. Ảnh: TL
Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất để kịp các đơn hàng xuất khẩu cuối năm. Ảnh: TL
Lên top