Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát lần thứ hai đối với thép không gỉ cán nguội