Tiếng Việt siêu yêu với màn chơi chữ của Logitech đến “ai phone” cũng cười

Chơi chữ: Đồng màu càng hời, đời càng màu hồng. Ảnh: DNCC.
Chơi chữ: Đồng màu càng hời, đời càng màu hồng. Ảnh: DNCC.
Chơi chữ: Đồng màu càng hời, đời càng màu hồng. Ảnh: DNCC.
Lên top