Tiền VND liên tục tăng giá so với USD

Tiền VND liên tục duy trì đà tăng giá so với USD trong các tháng đầu năm. Ảnh: H.N
Tiền VND liên tục duy trì đà tăng giá so với USD trong các tháng đầu năm. Ảnh: H.N
Tiền VND liên tục duy trì đà tăng giá so với USD trong các tháng đầu năm. Ảnh: H.N
Lên top