Tiền VND đạt mức tăng mạnh so với USD

Tiền VND đạt mức tăng 0,36% so với USD trong tháng 4 năm 2021. Ảnh: LĐ
Tiền VND đạt mức tăng 0,36% so với USD trong tháng 4 năm 2021. Ảnh: LĐ
Tiền VND đạt mức tăng 0,36% so với USD trong tháng 4 năm 2021. Ảnh: LĐ
Lên top