Tiền Việt Nam đồng tăng nhẹ so với USD

Giá tiền Việt Nam đồng ngày càng có xu hướng mạnh lên so với USD. Ảnh: LDO
Giá tiền Việt Nam đồng ngày càng có xu hướng mạnh lên so với USD. Ảnh: LDO
Giá tiền Việt Nam đồng ngày càng có xu hướng mạnh lên so với USD. Ảnh: LDO
Lên top