Tiền thuế trong giá xăng: Quá cao hay đang ở mức chấp nhận được?