"Tiến sĩ giá đỗ, tăm tre" trở thành doanh nhân

Tiến sĩ Đỗ Ngọc Chung rẽ hướng trở thành doanh nhân để bán chính những sản phẩm do mình sáng chế. ảnh NVCC
Tiến sĩ Đỗ Ngọc Chung rẽ hướng trở thành doanh nhân để bán chính những sản phẩm do mình sáng chế. ảnh NVCC
Tiến sĩ Đỗ Ngọc Chung rẽ hướng trở thành doanh nhân để bán chính những sản phẩm do mình sáng chế. ảnh NVCC
Lên top