Tiền ở đâu ra nhiều thế khiến “đơ” sàn chứng khoán?

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ. Ảnh minh họa: TL.
Dòng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ. Ảnh minh họa: TL.
Dòng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ. Ảnh minh họa: TL.
Lên top