Tiền lương thợ lò bình quân đạt 13,1 triệu đồng/người/tháng

6 tháng đầu năm 2021, Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 63,91 nghìn tỉ đồng, đạt 52 % KH năm. Nguồn: TKV
6 tháng đầu năm 2021, Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 63,91 nghìn tỉ đồng, đạt 52 % KH năm. Nguồn: TKV
6 tháng đầu năm 2021, Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 63,91 nghìn tỉ đồng, đạt 52 % KH năm. Nguồn: TKV
Lên top