Tiến độ sửa chữa, bàn giao tàu 67 cho ngư dân Bình Định bị chậm trên 1 tháng

Một trong những tàu vỏ thép theo Nghị định 67 đóng cho ngư dân Bình Định không đạt chất lượng, bị gỉ sét sau 1 thời gian ngắn. Ảnh: Xuân Nhàn
Một trong những tàu vỏ thép theo Nghị định 67 đóng cho ngư dân Bình Định không đạt chất lượng, bị gỉ sét sau 1 thời gian ngắn. Ảnh: Xuân Nhàn
Một trong những tàu vỏ thép theo Nghị định 67 đóng cho ngư dân Bình Định không đạt chất lượng, bị gỉ sét sau 1 thời gian ngắn. Ảnh: Xuân Nhàn
Lên top