Tiền điện 3 tháng giống hệt nhau, điện lực Ninh Bình nói "không sai sót"

Lên top