Tiền bán cây sưa trăm tỉ ở Hà Nội được giám sát thế nào?

Cây sưa trăm tỉ sắp được người dân khai thác, bán đấu giá. Ảnh: Thành Trung
Cây sưa trăm tỉ sắp được người dân khai thác, bán đấu giá. Ảnh: Thành Trung
Cây sưa trăm tỉ sắp được người dân khai thác, bán đấu giá. Ảnh: Thành Trung
Lên top