Tiền ảo Libra của Facebook, vì sao vừa công bố đã gây sóng gió?

Facebook có kế hoạch chính thức đưa tiền ảo Libra vào sử dụng năm 2020 (ảnh AP).
Facebook có kế hoạch chính thức đưa tiền ảo Libra vào sử dụng năm 2020 (ảnh AP).
Facebook có kế hoạch chính thức đưa tiền ảo Libra vào sử dụng năm 2020 (ảnh AP).
Lên top