Tỉ phú Trần Bá Dương nói gì về việc Thaco huỷ đăng ký công ty đại chúng

Thaco của tỉ phú Trần Bá Dương và bước đi trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành. Ảnh: G. Miêu
Thaco của tỉ phú Trần Bá Dương và bước đi trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành. Ảnh: G. Miêu
Thaco của tỉ phú Trần Bá Dương và bước đi trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành. Ảnh: G. Miêu
Lên top