“Tỉ phú hồ tiêu” bỗng chốc trắng tay vì hồ tiêu

Tại Đăk Đoa, dịch bệnh lan rộng khiến chi phí cao, giá hồ tiêu xuống thấp khiến người trồng bỏ mặc những vườn hồ tiêu không chăm sóc. Ảnh: Kh.V
Tại Đăk Đoa, dịch bệnh lan rộng khiến chi phí cao, giá hồ tiêu xuống thấp khiến người trồng bỏ mặc những vườn hồ tiêu không chăm sóc. Ảnh: Kh.V
Tại Đăk Đoa, dịch bệnh lan rộng khiến chi phí cao, giá hồ tiêu xuống thấp khiến người trồng bỏ mặc những vườn hồ tiêu không chăm sóc. Ảnh: Kh.V
Lên top