Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tỉ lệ doanh nghiệp “hồi sinh” tăng tới 67,5%