Tỉ giá VND với USD có thể biến động không quá 0,5%

Tỉ giá VND/USD được dự báo sẽ dao động trong khoảng biên độ cộng trừ (±) 0,5%. Ảnh: LĐ
Tỉ giá VND/USD được dự báo sẽ dao động trong khoảng biên độ cộng trừ (±) 0,5%. Ảnh: LĐ
Tỉ giá VND/USD được dự báo sẽ dao động trong khoảng biên độ cộng trừ (±) 0,5%. Ảnh: LĐ
Lên top