Tỉ giá tiếp tục “căng như dây đàn” và thách thức đối với Ngân hàng Nhà nước

Quy đổi tiền VND sang USD tại ngân hàng thương mại. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Quy đổi tiền VND sang USD tại ngân hàng thương mại. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Quy đổi tiền VND sang USD tại ngân hàng thương mại. Ảnh: HẢI NGUYỄN