Tỉ giá tạo sóng đầu tiên kể từ đầu năm

Tỉ giá ngoại tệ trong tháng 5 có thời điểm tăng kỉ lục với  mức tăng 130/150 đồng/USD ở tỷ giá niêm yết của ngân hàng, lên 23.340/23.460 VND/USD
Tỉ giá ngoại tệ trong tháng 5 có thời điểm tăng kỉ lục với mức tăng 130/150 đồng/USD ở tỷ giá niêm yết của ngân hàng, lên 23.340/23.460 VND/USD
Tỉ giá ngoại tệ trong tháng 5 có thời điểm tăng kỉ lục với mức tăng 130/150 đồng/USD ở tỷ giá niêm yết của ngân hàng, lên 23.340/23.460 VND/USD
Lên top