Tỉ giá ngoại tệ ngày 26.5: USD rớt mạnh thủng đáy 5 tháng, vàng bật cao

Tỉ giá ngoại tệ ngày 26.5: USD chợ đen vẫn neo mức thấp, USD thế giới chịu áp lực giảm mạnh. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ ngày 26.5: USD chợ đen vẫn neo mức thấp, USD thế giới chịu áp lực giảm mạnh. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ ngày 26.5: USD chợ đen vẫn neo mức thấp, USD thế giới chịu áp lực giảm mạnh. Ảnh TL
Lên top