Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 11.8: USD tăng do lực mua vào mạnh, vàng rớt sâu

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 11.8: USD tăng, vàng rớt sâu. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 11.8: USD tăng, vàng rớt sâu. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 11.8: USD tăng, vàng rớt sâu. Ảnh TL
Lên top