Tỉ giá ngoại tệ 9.7: USD chợ đen giảm mạnh, giá vàng tăng nhẹ

Tỉ giá ngoại tệ 9.7: USD chợ đen giảm mạnh, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 9.7: USD chợ đen giảm mạnh, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 9.7: USD chợ đen giảm mạnh, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Lên top