Tỉ giá ngoại tệ 8.8: USD cao chót vót, tâm lý bi quan đẩy giá vàng tụt dốc

Tỉ giá ngoại tệ 8.8: Giá vàng lao dốc, USD bật cao. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 8.8: Giá vàng lao dốc, USD bật cao. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 8.8: Giá vàng lao dốc, USD bật cao. Ảnh TL
Lên top