Tỉ giá ngoại tệ 7.8: Nhà đầu tư chốt lời, vàng lao dốc, USD bật cao

Tỉ giá ngoại tệ 7.8:  Giá vàng lao dốc, USD bật cao. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 7.8: Giá vàng lao dốc, USD bật cao. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 7.8: Giá vàng lao dốc, USD bật cao. Ảnh TL
Lên top