Tỉ giá ngoại tệ 7.5: USD rớt mạnh, vàng tăng cao, nhà đầu tư phấn khởi

Tỉ giá ngoại tệ 7.5: USD rớt mạnh trong khi giá vàng tăng mạnh. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 7.5: USD rớt mạnh trong khi giá vàng tăng mạnh. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 7.5: USD rớt mạnh trong khi giá vàng tăng mạnh. Ảnh TL
Lên top