Tỉ giá ngoại tệ 6.7: USD chợ đen giảm thấp, vàng bật tăng 120 nghìn/lượng

Tỉ giá ngoại tệ 6.7: Giá USD giảm và giá vàng bất ngờ tăng. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 6.7: Giá USD giảm và giá vàng bất ngờ tăng. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 6.7: Giá USD giảm và giá vàng bất ngờ tăng. Ảnh: TL
Lên top